Хөдөө аж ахуйн их сургууль

УНШИГЧДЫН АНХААРАЛД

НОМЫН САНГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН БҮРТГЭЛИЙГ  203 ТООТ ӨРӨӨНД  ХИЙЖ БАЙНА.

Тус сургуульд суралцаж буй бакалавр, магистр, докторант оюутнуудыг оюутны кодоор, багш ажилчид болон харъяа хүрээлэнгүүдийн ажилтнуудыг тусгай код олгож хэрэглэгчээр бүртгэнэ. 2018-2019 оны хичээлийн жилээс эхлэн тухайн сургуулийг төгссөн болон гадны уншигчийг регистрийн дугаараар бүртгэж байна.

 БҮРТГҮҮЛЭХЛЭЭР ИРЭХДЭЭ:

ü  Шинэ хэрэглэгч бүртгүүлэх 1000 төгрөг

ü  Үйлчилгээний эрх сунгах 500 төгрөг

ü  Цээж зураг 1 хувь

ü  Шинээр бүртгүүлэх оюутнууд зөвлөх багшийн нэр болон Улаанбаатар хотод оршин суух хаягаа тодорхой мэдэж ирэх

ЖИЧ: Номын сан нь зөвхөн оюутны үнэмлэхээр үйлчлүүлнэ.

Шинэ уншигч нь хэрэгчлээр бүртгүүлж, өмнө бүртгэлтэй хэрэглэгчид  жил бүр үйлчилгээний хугацаагаа сунгуулсан тохиолдолд номын сангаар үйлчлүүлэх болон цахим номын санд нэвтрэх эрхтэй болно

Электрон каталогт дараах хаягаар http://muls.lib4u.net орж хайлт хийнэ.

МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ
facebook twitter rss rss rss

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn